Fundusze UE - Bliżej ciebie!

Laureaci

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie fotograficznym o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie!:

Uwaga! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną uroczysta gala wręczenia nagród nie odbędzie się. Wszystkie nagrody do laureatów i wyróżnianych zostaną wysłane.

Ze względu na ochronę danych osobowych zamiast imion i nazwisk podane są inicjały.

Nagrody publiczności:
Nagrody rzeczowe dla osób zgłaszających zdjęcia/ projekty:

I miejsce: nagroda: aparat fotograficzny
II miejsce: nagroda: czytnik e-book
III miejsce: nagroda: słuchawki bezprzewodowe

Kategoria
Lider Innowacji

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MŚ
Tytuł projektu: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MR-D
Tytuł projektu: e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: JD
Tytuł projektu: VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes

I miejsce: MŚ, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Kategoria
Portret

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: AK
Tytuł projektu: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: EP
Tytuł projektu: Doposażenie WSCKZiU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MŚ i GT
Tytuł projektu: Stop wykluczeniu z dostępu do kształcenia zdalnego – dla Technikum nr 3 w Środzie Wielkopolskiej

I miejsce: AK, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Kategoria
Turystyka kulturowa

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MS
Tytuł projektu: Rewitalizacja willi “Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: SM
Tytuł projektu: Muzeum Enigmy w Poznaniu

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: EG
Tytuł projektu: Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu

I miejsce: MS, Rewitalizacja willi “Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Kategoria
Zielona Wielkopolska

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MK
Tytuł projektu: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: NH
Tytuł projektu: Raz, dwa, trzy – firma i Ty, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: KB
Tytuł projektu: Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las

I miejsce: MK, Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Kategoria
Zurbanizowana Wielkopolska

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: AW
Tytuł projektu: Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: BS
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynków: świetlicy wiejskiej w Granowcu, Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: AG
Tytuł projektu: Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko w gminie Suchy Las II etap

I miejsce: AW, Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku

Nagrody Kapituły Konkursu

Nagrody rzeczowe dla osób zgłaszających zdjęcia/ projekty:

I miejsce: nagroda: aparat fotograficzny
II miejsce: nagroda: czytnik e-book
III miejsce: nagroda: słuchawki bezprzewodowe
Wyróżnienia: zestaw gadżetów

Beneficjenci zwycięskich i wyróżnianych projektów otrzymają statuetki. Beneficjenci mają również prawo znakować swoje projekty logotypem #funduszeUE bliżej Ciebie! Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadząc działania informacyjno-promocyjne dotyczące WRPO 2014+ (programy telewizyjne, radiowe, wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.

Kategoria Lider Innowacji:

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: JL
Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych, Beneficjent: PIKRALIDA Sp. z o.o.

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: RK
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne umożliwiające rozszerzenie, a także udoskonalenie oferty produktowej, Beneficjent: Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Sp.k. (producent głowic termostatycznych i armatury do grzejników)

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: SD
Tytuł projektu: Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły, Beneficjent: Gmina i Miasto Szamotuły

Wyróżnienia:

1. KA, Zawodowcy z Pogorzeli, Beneficjent: Gmina Pogorzela

2. MG, Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & technologies dzięki innowacyjnym inwestycjom, Beneficjent: Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser Shows & Technologies

3. JN, Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym inwestycjom, Beneficjent: Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser Shows & Technologies

I miejsce: JL, Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych, Beneficjent: PIKRALIDA Sp. z o.o.

Kategoria Portret:

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: KA
Tytuł projektu: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Na stronie tekst kończy się na słowie szpitala

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: MW
Tytuł projektu: Dobre Przedszkole, to dobry start, Beneficjent: Miasto Konin

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: AF
Tytuł projektu: Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna, Beneficjent: J&C Group Karolina  Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Wyróżnienia:

1. HK, Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła. Program wsparcia dla szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Kuślin, Beneficjent: Alfakonferencje s.c.

2. AK, Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance/ Kuślin, Beneficjent: Powiat Nowotomyski

I miejsce: KA, Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Kategoria Turystyka kulturowa:

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: PS
Tytuł projektu: Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Beneficjent: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: DG
Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej, Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: PK
Tytuł projektu: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina, Beneficjent: Gmina Powidz

Wyróżnienia:

1. PN, Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego – Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie, Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie

2. DB, Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia, Beneficjent: Gmina Miejska w Chodzież

3. JŁ, Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej jako kluczowy element rewitalizacji Leszna, Beneficjent: Miasto Leszno

4. WR, Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne, Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

5. AS, Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej, Beneficjent: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

6. SK, Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, Beneficjent: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

7. DP, Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, Beneficjent: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

8. RR, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej, Beneficjent: Gmina Piła

9. SW, Muzeum Enigmy w Poznaniu, Beneficjent: Miasto Poznań

10. JC, Muzeum Enigmy w Poznaniu, Beneficjent: Miasto Poznań

I miejsce: PS, Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Beneficjent: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Kategoria Zielona Wielkopolska:

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: NJ
Tytuł projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, Beneficjent: Powiat Leszczyński

Kategoria Zurbanizowana Wielkopolska:

I Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: IS
Tytuł projektu: Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, Beneficjent: Gmina Września

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: WW
Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184, Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

II Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: PK
Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki, Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

III Miejsce

Imię i nazwisko/Nick Laureata: EF
Tytuł projektu: Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców, Beneficjent: Gmina Kawęczyn

Wyróżnienia:

1. ŁG, Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie, Beneficjent: Gmina Wolsztyn

2. AN, Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie, Beneficjent: Gmina Wolsztyn

3. AL, Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego, Beneficjent: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

4. MB, Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków, Beneficjent: Gmina Czarnków

5. ŁJ, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej, Beneficjent: Gmina Piła

6. GP, Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, Beneficjent: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

I miejsce: NJ, Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, Beneficjent: Powiat Leszczyński

I miejsce: IS, Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, Beneficjent: Gmina Września

Laureaci

#funduszeUE bliżej Ciebie!

Do 25 listopada, do godz. 23.59 trwa głosowanie. Można oddać 1 głos w każdej kategorii na 1 projekt tylko 1 raz dziennie.

#FunduszeUE

Już dziś (15-10-2021) rozpoczęcie Konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

Konkurs fotograficzny #funduszeUE bliżej Ciebie!

Konkurs fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. #funduszeUE bliżej Ciebie! Trwa konkurs skierowany do miłośników fotografii, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu! Wybierz unijną inwestycję,...
Portal finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
EFSI

© Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności