Fundusze UE - Bliżej ciebie!

Kategorie

Zgłaszając projekt, przyporządkuj go do danej kategorii:

Lider innowacji

Lider Innowacji

Dotyczy produktów i technologii (procesów produkcyjnych), nie dotyczy zmian społecznych. Zakres wprowadzonych zmian technicznych ma kluczowe znaczenie dla procesu przeobrażeń w produkcji i rozwoju gospodarczego.

zielona wielkopolska

Zielona Wielkopolska

Dotyczy ekologicznych, zrównoważonych rozwiązań obejmujących m.in. transport, OZE, właściwe wykorzystanie i recykling elementów środowiska naturalnego, całokształt działań mających na celu np. ograniczenie CO2, łagodzenie zmian klimatu, promowanie postaw ekologicznych, tworzenie miejsc pracy w zielonych branżach.

Zurbanizowana wielkopolska

Zurbanizowana Wielkopolska

Dotyczy twardych inwestycji, infrastruktury wpływającej na rozwój wielkopolskich miejscowości oraz poprawę życia w tych miejscowościach (budowa mostów, dróg, linii kolejowych, kanalizacji, szkół, żłobków, przedszkoli, uczelni wyższych, ośrodków sportowych, z zakresu zdrowia itp.).  

Portret

Portret

Dotyczy jednostki, jak i grupy społecznej, która zmieniła się w wyniku realizacji danego projektu (głównie projekty miękkie), która może się realizować dzięki danemu projektowi, która odnalazła swoją przynależność np. domy pomocy społecznej, warsztaty zajęciowe dla seniorów, uczniów, szkolenia, zajęcia w domach kultury, bibliotekach, a także projekty z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, nowoczesnych form leczenia i nauczania, edukacji wczesnoszkolnej itp.

Turystyka kulturowa

Turystyka Kulturowa

Dotyczy projektów związanych z rekreacją, wypoczynkiem, formami spędzania czasu wolnego, jak i ochroną dziedzictwa narodowego, sztuką, architekturą, muzeami, kinami, teatrami, historią, pomnikami, koncertami, festiwalami (projekty miękkie i twarde).  

Do konkursu można zgłosić tylko i wyłącznie projekt sfinansowany z WRPO 2014+. Lista projektów dostępna jest mapie projektów oraz na https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow. Nie ma możliwości zgłoszenia projektu spoza listy lub finansowanego z innych programów unijnych. Jedna osoba może zgłosić jeden projekt – w przypadku zgłoszenia kilku pod uwagę będzie brana kolejność (wg godziny) nadesłania zgłoszeń.

Kategorie

Wyszukaj projekt za pomocą mapy lub wyszukiwarki

np. po nazwie gminy, tytule projektu, nazwie beneficjenta.

Wielkopolskie